Vid årsskiftet höjde regeringen bidraget för solcellspaneler från 20 procent till 30 procent av kostnaden. Detta gjorde att utbetalningen av stödet ökade med 400 procent och i runda slängar 160 miljoner kronor. Fastän priset för solcellspaneler fortfarande blir allt billigare är många fortfarande skeptiska till dem, först och främst på grund av vårt nordiska klimat. Men nu visar ny forskning att just vårt klimat kan vara idealiskt för solceller. Solstrålningen vintertid kan vara intensiv, särskilt när den reflekteras av ett snötäcke. Forskningen visa också att resultaten vid lätt regn är betydligt bättre än förväntat. Solens strålar passerar helt enkelt genom regnet. Inte ens när solcellerna var täckta av ett lager is försämrades instrålningen.

Solceller kräver minimalt med underhåll. Regn brukar räcka för rengöring. Dessutom är de tåliga. De har inga problem med att klara vare sig snö, hagel eller hård belastning. Många av dem har dessutom en produktionstid på upp emot 40 år.

Med tanke på hur många tak det finns i Stockholm kan till och med den minst insatte enkelt göra sig en föreställning om hur många solceller stockholm skulle kunna installera och vilken positiv inverkan det skulle få på miljön. El från solen är förnybar, den är fri från växthusgaser och andra utsläpp. Med detta i åtanke borde solceller vara perfekta för storstäder som till exempel Stockholm.

Solcellspaneler kan installeras var som helst eftersom man inte måste ha tillgång till ett elnät. Det går till exempel utmärkt att installera solpaneler på fritidshuset eller sommartorpet. En stor fördel med solceller är att de producerar el utan att störa varken djur eller natur. En solpanel behöver inte ens sitta på taket, den kan med fördel monteras på en vägg eller till och med helt fristående.

Med solceller på taket kan var och en bli sin egen elleverantör och därigenom ha möjlighet att påverka sitt eget elpris. Med solens hjälp kan man producera sin egen värme och varmvatten eller till och med producera så mycket el att man får ett överskott. Detta överskott kan man sedan sälja tillbaka till elbolagen.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *