Oavsett om du är en byggherre i Stockholm som planerar ett byggprojekt eller en aspirerande kontrollansvarig är det relevant att undersöka vad rollen av en kontrollansvarig faktiskt innefattar. En kontrollansvarig i Stockholm kan ses som samarbetspartner till byggherren under ett byggprojekt som hjälper till att säkerställa att byggen genomförs korrekt och inom lagens ramar. Byggherren ansvarar för att utse en kontrollansvarig i ett tidigt skede av projektet förutsatt att projektet kräver någon form av anmälan eller bygglov.

Den kontrollansvariges roll

En Branschledande kontrollansvarig stockholm bistår byggherren med rådgivning under projektet och säkerställer att allt genomförs enligt Bygglagstiftningen. Från och med 2013 måste man vara certifierad för att få arbeta som kontrollansvarig i Sverige. Anledningen är att alla som arbetat som kontrollansvarig ska erhålla viss erfarenhet och kompetens för att utföra sitt jobb ordentligt. Trots kravet på certifiering krävs ingen specifik utbildning för att bli kontrollansvarig i Stockholm. Det finns utbildningar att tillgå men det är inget krav för att bli certifierad. Man måste kunna intyga på sin kompetens inom plan- och bygglagen och erfarenhet av branschen.

Ansvarsområden för en kontrollansvarig Stockholm

En kontrollansvarig i Stockholm hjälper till med att ta fram ett förslag till kontrollplan och delta vid olika besök, samråd och besiktningar under projektets gång. Förutom dessa övergripande ansvarsområden har den kontrollansvarige vissa formella uppgifter att sköta. Det handlar bland annat om att biträda byggherren genom att ta fram en kontrollplan samt att se till att kontrollplanen följs. De ansvarar även för att inventera farligt avfall, dokumentera sina arbetsplatsbesök samt att notera iakttagelser under projektet. De tar även fram ett utlåtande som blir underlag för slutbeskedet till byggnadsnämnden och byggherren för projektet. Kort och gott handlar yrkesrollen om att ansvara för att byggprojektet genomförs lagligt och enligt bestämmelserna samt att samtala med övriga berörda parter.

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *