Det finns bostäder i Stockholm som skiljer sig många år i byggnadsår. Oavsett när byggnaden är uppförd är det viktigt att hålla koll på den obligatoriska ventilationskontrollen (ovk). En ventilationskontroll behöver genomföras inom ett visst tidsintervall för att säkerställa att inomhusklimatet är tillfredsställande. Ett behagligt inomhusklimat gäller både privata och företagshyresgäster.

Stockholm har pålitlig ovk

I Stockholm finns företag som utför ovk dagligen. Det är många bostäder i staden, och därmed blir det många kontroller för att säkerställa ventilationen. I äldre fastigheter är det vanligare att inomhusklimatet inte är tillfredsställande, men med en ovk kan det komma tillrätta på ett smidigt sätt.

En ovk behöver genomföras av en kontrollant som är certifierad. Det är viktigt att det genomförs korrekt och i rätt ordning, det för att säkerställa att ventilationen är godkänd enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer. En smart ovk Stockholm innehåller kontroll att det finns instruktioner för skötsel av ventilationen, att ventilationen inte innehåller några partiklar som inte hör hemma i ett ventilationssystem och att ventilationen fyller den funktion den ska göra.

För trivsamt inomhusklimat

Det är tämligen lätt att spåra en ventilation som inte fungerar optimalt. Det är vanligt att det finns upplevelse om en tung luft, att det kan kännas ansträngande att andas och att det skapar en trötthet. Det är bevis på en ventilation som står still. Med en ventilationskontroll ska det upptäckas och även åtgärdas. Med en ovk på regelbunden basis kan klimatet inomhus fungera optimalt och ge inverkan på människan på ett positivt sätt.

En god ventilation är inte enbart till gagn för människan, utan även för byggnaden. I de äldre husen i Stockholm där sämre ventilation inte upptäckts, har det gett inverkan på byggnader där materialet blir negativt påverkat. Material som inte får andas täpps till, det i sin tur kommer att leda till mögelskador. En ovk motverkar detta och ger möjlighet att byggnaden ska bli så hållbar som möjlig under lång tid.

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *