Tack insamlingsstiftelsen Stundande skördar

Tack insamlingsstiftelsen ”Stundande skördar”, utan Ert finansiella stöd från början hade projektet ”Unga i KSLA” inte  kommit till stånd.

Som ett led inför KSLAs 200- årsfirande 2013 inbjöds 18 ungdomar – nyss utbildade eller snart färdiga agronomer, veterinärer, biologer, landskapsarkitekter, jägmästare, ingenjörer och ekonomer – att i ”Framtidsprojektet” sia om hur de gröna näringarna skulle komma att utvecklas. Under ett drygt år umgicks och diskuterade man med varandra och med en handfull visionära akademiledamöter om hur lantbruket skulle kunna tänkas se ut om 50 år. Deras framtidsvison presenterades den 11 juni 2013 i Stockholms Universitets Aula Magna. Den lyckade jubileumsdagen kallades ”Stundande skördar” och Framtidsprojektet ”Så gör vi 2063” blev kronan på verket (KSLAT 3/2013).

Såväl inom KSLA som bland oss ungdomar grodde tanken att vidareutveckla Framtidsprojeket i en andra fas, en ansökan sändes hösten 2013 till insamlingsstiftelsen ”Stundande skördar” och pengar beviljades till fortsatt arbete.  Den 8 juni i år lanserades vid ett releaseparty i KSLAs foajé det fortsatta projektet som nu kallas ”Unga i KSLA” (UNIK) med tre delar: Resurspool, Mentorskap och Casetävling. Den första Casetävlingen, UNIK Utmaning, avgjordes helgen 23-25 oktober i KSLAs lokaler. Vi tror att unga människors tanker och idéer in i KSLAs arbete är bra och att tidigt i karriären kunna ta del av KSLAs fantastiska arbete är ett rent privilegium för oss som får vara med. UNIK växer och finansieras numera också av Lantbruksveckans fond och av Lund Trust i England, men utan stödet från ”Stundande skördar” för 2 år sedan hade detta inte blivit av.