UNIK

Unga i KSLA (UNIK) har som uppgift att med hjälp av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) lyfta fram unga förebilder och ge dem möjlighet att påverka så att fler unga får upp ögonen för de gröna näringarna. Många ungdomar idag oroar sig för klimat- och miljöfrågorna och vill kämpa för en bättre värld. KSLA vill ta vara på detta engagemang, vända oro till handlingskraft och involvera fler ungdomar i arbetet med att utveckla den gröna sektorn. Redan idag finns möjlighet för unga att delta i olika engagemang.

UNIK vänder sig till dig som ung praktiker eller dig som studerar ämnen som ryms inom de gröna näringarna. Målet för vår verksamhet är att bjuda in unga för att tillsammans med KSLA:s akademiledamöter utforska samtidens och framtidens gröna näringar. Genom UNIK får du möjlighet att delta i vårt mentorskapsprogram eller utmana andra genom en årlig case-tävling där miljö, lantbruk, skogsbruk och resurshantering står i fokus. Det finns också möjligheter arbeta tillsammans med akademiledamöterna i KSLA:s kommittéer och projekt genom vår resurspool.

Vill du veta mer om vad som händer i Unga i KSLA, gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Har du Facebook kan du gilla KSLA.

KSLA finns även på Twitter @KSLA_Academy.

 

 

Välkommen att bli en del av UNIK och engagera dig för en grön framtid!