Mentorskap

fisk

 

En ny omgång av UNIK Mentorskap startar i vår!

UNIK Mentorskap erbjuder dig som Ung i KSLA möjlighet att få en av KSLA:s många kompetenta ledamöter som handledare. Mentorer och adepter matchas ihop baserat på yrkeserfarenhet, praktisk erfarenhet, utbildning och intressen. Mentorerna kan ha en eller flera adepter och adepterna kan ha en eller två mentorer.

Handledningen, som bland annat kommer innefatta fysiska träffar på KSLA:s kansli i Stockholm, har som mål att skapa nätverk, som knyter samman ledamöter inom KSLA med unga studenter, yrkesverksamma och praktiker från olika verksamhetsfält. Fokus ligger på samtalet, där idéer korsbefruktas. Relationen kan även utvecklas så att de unga får möjlighet att delta i konkreta projekt eller sitta med som representanter i KSLA:s kommittéer. Resultatet av detta är att adepten utvecklas, med erfarenhet och kunskap, som är användbar för den kommande yrkesrollen.

 

 

 

Kontaktperson

Carl Dyrendahl, carl_dyrendahl(a)hotmail.com