Mentorskap

fisk

 

En ny omgång av UNIK Mentorskap är igång!

UNIK Mentorskap erbjuder dig som Ung i KSLA möjlighet att få en av KSLA:s många kompetenta ledamöter som mentor. Mentorer och adepter matchas ihop baserat på yrkeserfarenhet, praktisk erfarenhet, utbildning och intressen.

Mentorskapet har som mål att skapa nätverk som knyter samman ledamöter inom KSLA med unga studenter, yrkesverksamma och praktiker från olika verksamhetsfält. Programmet varar knappt ett år och innefattar cirka tre gemensamma fysiska träffar mellan samtliga mentorer och adepter på KSLA:s kansli i Stockholm, med möjlighet att även delta i KSLA:s årliga högtidssammankomst som avslutning. Mellan träffarna uppmanas mentorer och adepter att själva utveckla sina relationer och hålla kontakten. Fokus ligger på samtalet, där idéer och erfarenheter korsbefruktas. Relationen kan även utvecklas så att du som adept får möjlighet att delta i konkreta projekt eller sitta med som representanter i KSLA:s kommittéer. Målet med programmet är att adepten utvecklas både professionellt och personligt, och får nya erfarenheter och kunskap som är användbar för den kommande yrkesrollen.

Kontaktperson

Carl Dyrendahl, carl_dyrendahl(a)hotmail.com