KSLA

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Akademien fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Långsiktig och förnuftig hushållning med våra naturresurser är ledstjärnan i KSLA:s arbete. Akademien belyser allsidigt samspelet mellan natur och människa och betonar vikten av denna samverkan för samhällets utveckling. Kort sagt, vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Med naturresurshanteringen och samhällets utveckling som utgångspunkt erbjuder nu KSLA unga akademiker och praktiker möjligheten att tillsammans med framstående forskare och akademiledamöter utforska samtidens och framtidens gröna näringar. Möjligheterna samlas under titeln UNIK och administreras av KSLA:s Ungdomsråd.

logo-ksla