Grattis till vinnarna av UNIK Utmaning 2016

Stort grattis Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson och Johanna Pettersson – vinnare av casetävlingen UNIK utmaning 2016!

Juryns motivering till det vinnande bidraget lyder:

Konceptet är innovativt och riktar sig till en tydlig målgrupp och sätter fokus på maten ur ett hälsoperspektiv. Idén stimulerar till en ökad nordisk matproduktion, en hälsosammare livsstil och ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och landskapet. Det känns realistiskt att genomföra eftersom friskvårdskonceptet redan är etablerat och det innovativa förslaget bidrar till att vidga hälsobegreppet till att även omfatta maten vi äter och dess miljöpåverkan. Den potentiella spridningseffekten är god då målgruppen i sin dagliga verksamhet når ut till en stor grupp konsumenter. Gruppen behöver finslipa konceptet och bland annat vidareutveckla ägarformen. Vi efterlyser också en nyanserad beskrivning av vad som är nordisk mat. Till exempel bör de betande djurens betydelse för de nordiska landskapens bevarande och hur de återspeglas i maten lyftas fram. Det vinnande bidraget är ” Nordiskt skafferi”.