Kjell Eson

Under hela mänsklighetens historia har vår förmåga att nyttja naturen varit grunden för vår överlevnad. Trots alla teknologiska framsteg, kulturella strömningar och samhällets ökade komplexitet är vi alltjämt beroende av naturens resurser.

Med naturresurshanteringen och samhällets utveckling som utgångspunkt erbjuder nu Kungl. Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) unga akademiker och praktiker möjligheten att tillsammans med framstående forskare och akademiledamöter utforska samtidens och framtidens gröna näringar.

DSC_0668

Genom projektet Unga i KSLA (UNIK) kan du som studerar ämnen som ryms inom de gröna näringarna eller är ung praktiker få möjlighet att delta i KSLA:s verksamhet genom tre olika former av engagemang. Du kan till exempel anmäla dig till vårt mentorskapsprogram eller utmana andra genom casetävlingen. Det finns också möjligheter för dig som vill arbeta tillsammans med akademiledamöterna i kommittéer och projekt genom KSLA:s resurspool.

Vi söker dig som är en ung akademiker eller praktiker och har ett genuint intresse för frågor som gäller samklangen mellan naturen, miljön och samhället. Du bör vara knuten till en utbildning eller ett arbete som har ett tydligt naturfokus eller på annat sätt arbetar med samhällsbärande funktioner som berör naturresurshantering.

Vill du veta mer om vad som händer i Unga i KSLA, gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Har du Facebook kan du gilla KSLA.

KSLA finns även på Twitter @KSLA_Academy.

UNIK gruppfoto

Välkommen att bli en del av Unga i KSLA och engagera dig för en grön framtid!